Η Ομάδα μας

ΚΑΘΕ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς / Η Ομάδα

Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι της εταιρίας. Η προσφορά στην κοινωνία είναι βασική αξία κάθε μέλους της οικογένειας Γερουλάνου, αξία και δέσμευση που υποστηρίζεται και από την ευρύτερη οικογένεια των υπαλλήλων και συνεργατών της. 

Στην Κεφαλονιά, ο σεβασμός για τα προϊόντα μας συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό για τους ανθρώπους: τους πελάτες μας, τους υπαλλήλους μας και την κοινωνία μας.