Βιώσιμη Ιχθυοκαλλιέργεια

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς / Πιστοποιήσεις

Αφοσιωμένη επιστασία

Στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς γνωρίζουμε ότι η δραστηριότητά μας είναι άρρηκτα δεμένη με την υγεία της θάλασσας και είμαστε υπεύθυνοι για τη φροντίδα της. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στο να έχουμε την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον και να το αφήνουμε κάθε μέρα σε καλύτερη κατάσταση από ότι όταν ξεκινήσαμε. Δρούμε ενεργά για έναν κόσμο καθαρότερο, ασφαλέστερο και πιο υγιή για όλους μας. Έχουμε ορίσει με σαφήνεια την Περιβαλλοντική Πολιτική μας, την οποία και ασπάζονται πλήρως όλα τα μέλη της εταιρίας καθώς επίσης και η ευρύτερη κοινωνία της Κεφαλονιάς.

Πρότυπα Πιστοποιήσεων

ASC sea bass, sea bream and meagre standard
ASC chain of custody

ASC logo

Η αποστολή του Aquaculture Stewardship Council μέσα από το πρότυπο αυτό είναι η συνεχής βελτιστοποίηση του τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη που διέπουν τις πρακτικές του. Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και επεκτείνεται μέσω του Chain of Custody certification στο να διασφαλίσει μια αδιάσπαστη αλυσίδα όπου τα πιστοποιημένα προϊόντα είναι αναγνωρίσιμα, διαχωρισμένα και ανιχνεύσιμα μέχρι την τελική τους διάθεση στην αγορά.

ASC website
ASC report 2020 in .pdf format
ASC report 2021 in .pdf format

 

Friend of the Sea

Friend of the Sea logo

Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς είναι μία από τις μόλις 100 εταιρίες υδατοκαλλιέργειας που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο Friend of the Sea for Sustainable Seafood εξασφαλίζοντας ότι το σύνολο της παραγωγής μας πληροί τα εξής κριτήρια:

  • Απουσία επιπτώσεων σε κρίσιμους θώκους (π.χ. μαγκρόβια οικοσυστήματα, υδροβιότοποι κλπ) 
  • Πλήρης συμμόρφωση με τις επίσημες ποιοτικές παραμέτρους για το νερό και το περιβάλλον 
  • Απουσία χρήσης βλαβερών υφαλοχρωμάτων, GMO και αυξητικών ορμονών 
  • Συμμόρφωση με τους κανόνες Κοινωνικής Ευθύνης 
  • Σταδιακή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος 
  • Μείωση των αποδράσεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σε αμελητέο επίπεδο 
  • Χρήση τροφών και προγραμμάτων σίτισης σύμφωνων με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης

Friend of the Sea website

 

Global G.A.P.

Global G.A.P. logo

Το Global G.A.P. Aquaculture αντιπροσωπεύει το παγκόσμιο πρότυπο για Καλές Πρακτικές Υδατοκαλλιέργειας σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το Global G.A.P. Aquaculture παρακολουθεί αυστηρά τη συμμόρφωση με τους νόμους, την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες εργασίας, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Καλύπτεται το σύνολο της παραγωγής, από τους γεννήτορες και το γόνο, μέχρι τους προμηθευτές τροφών και την εκτροφή, αλίευση και μεταποίηση/συσκευασία των τελικών προϊόντων.

Global G.A.P. website

 

ISO 14001

ISO 14001 TUV logo

To ISO 14001 αποτελεί μια σειρά διεθνών προτύπων που εστιάζουν στο περιβάλλον, προωθώντας διαδικασίες για ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο και υγιή κόσμο για όλους. Προϋποθέτει την ύπαρξη μια Περιβαλλοντικής Πολιτικής που έχει οριστεί με σαφήνεια και την οποία υποστηρίζουν όλα τα μέλη της εταιρίας καθώς και η ευρύτερη κοινωνία. Η πολιτική μας εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωσή μας με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και τονίζει τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση. Τα πρότυπα αυτά αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες, δραστηριότητες, λειτουργίες, εγκαταστάσεις και μεταφορές.

 

Kefalonia Fisheries - Girl playing on the beach