Βιολογική Εκτροφή Ψαριών

ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς / Προϊόντα - Βιολογικό Λαβράκι

Φέρνοντας την πράσινη καινοτομία στην μπλε επανάσταση

Προσφέρουμε μια σειρά προϊόντων λαβρακιού και τσιπούρας που έχουν παραχθεί βιώσιμα και βάσει των αρχών της βιολογικής εκτροφής, διασφαλίζοντας ότι τα ψάρια μας μεγαλώνουν στο πιο καθαρό περιβάλλον, και παράγονται με πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης-το οποίο σημαίνει ότι είναι καλά για τους καταναλωτές αλλά είναι επίσης καλά και για το περιβάλλον.

Naturland logoOrganic Farming logo

Ικανοποιώντας τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύουμε τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους.

Τα βιολογικά ψάρια Κεφαλονιάς

  • Έχουν τραφεί μόνο με φυσικά συστατικά από πιστοποιημένες βιολογικές γεωργικές παραγωγές και αλιεία βιώσιμης διαχείρισης - οι τροφές μας είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς στη διατροφή των ψαριών στη φύση.
  • Μεγαλώνουν στα καθαρά και βαθιά νερά της Μεσογείου - οι παραγωγικές μας θέσεις βρίσκονται μακριά από οποιαδήποτε βιομηχανική, αγροτική και αστική δραστηριότητα, ώστε τα ψάρια μας να μην εκτίθενται σε ρυπογόνους παράγοντες.
  • Αναπτύσσονται σε χώρους εκτροφής χαμηλής ιχθυοφόρτισης, καταλαμβάνοντας μόλις το 1% του όγκου των ιχθυοκλωβών. Έτσι ζουν με τρόπο φυσικό για το είδος και σε συμφωνία με τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας των ζώων.
  • Μεγαλώνουν αργά, όπως έχει καθοριστεί από την ίδια τη φύση - χωρίς καθόλου πρόσθετα, αντιβιοτικά ή οποιαδήποτε χημικά.

Kefalonia Fisheries - Organic Sea bass & Sea bream - Premium Quality for healthy Mediterranean diet.

Η βιολογική μας παραγωγή ορίζεται βάσει 3 αρχών:

  • Σεβασμός στο περιβάλλον
  • Σεβασμός στην ευζωία των ψαριών
  • Σεβασμός στον καταναλωτή

Με πιστοποιημένη παραγωγή σύμφωνα με το ιδιωτικό πρότυπο της Naturland e.V. καθώς επίσης και σύμφωνα με το πρότυπο της Ε.Ε. για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς φροντίζουν ώστε οι εξειδικευμένες αγορές να έχουν τον έμπιστο προμηθευτή τους, και ο ωκεανός να έχει τον πιστό του συνήγορο.


Naturland website
EU organic aquaculture website