Τα Προϊόντα μας

Αφοσίωση στην τέχνη μας και στην αδιαπραγμάτευτη ποιότητα
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς / Προϊόντα - Τσιπούρα & Λαβράκι

Το να είσαι ποιοτικός παραγωγός σημαίνει ότι δε χρειάζεται να κάνεις εκπτώσεις στην ποιότητα για χάρη της ποσότητας.

Από το 1981, στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς η φροντίδα των ψαριών μας είναι έργο ζωής, έργο αγάπης.

Αγνά, αυθεντικά προϊόντα της θάλασσας, όπως προβλέπεται από τη φύση.

Λαβράκι και τσιπούρα μοναδικής ποιότητας εκκολάπτονται στη μονάδα μας από γεννήτορες ειδικά επιλεγμένους για τη γεύση και την ποιότητά τους, και μεγαλώνουν στα βαθιά, καθαρά νερά του Ιονίου Πελάγους αργά, φυσικά, με την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.