Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ASC για υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια

ASC πιστοποίηση για τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς

Γιορτάζοντας 38 χρόνια υπεύθυνων πρακτικών ιχθυοκαλλιέργειας, στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς υποδεχόμαστε πάντα με μεγάλη χαρά καινούρια πρότυπα που πιστοποιούν ότι «η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο στη διάθεση τροφίμων και κοινωνικών οφελών για την ανθρωπότητα, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Το σύνολο της παραγωγής μας και η αλυσίδα επιτήρησης επιθεωρήθηκαν στις αρχές του καλοκαιριού του 2019 και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι αποκτήσαμε την πιστοποίηση του Aquaculture Stewardship Council.

Η πιστοποίηση ASC προστίθεται σε μια σειρά από σημαντικά πρότυπα σύμφωνα με τα οποία έχει πιστοποιηθεί η εταιρία μας (Global G.A.P., Friend of the Sea, πρότυπο Ε.Ε. για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, Naturland e.V.), που στο σύνολό τους εκφράζουν την αδιαπραγμάτευτη αφοσίωσή μας στη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και στις κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές.

Με περισσότερους από 150 δείκτες επίδοσης, η πιστοποίηση ASC επιβάλλει την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων και θέτει αυστηρά κριτήρια σε σχέση με τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των αποθεμάτων νερού, καθώς επίσης και τις βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρότυπο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.asc-aqua.org/