Η Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση "Fish Farming, a Greek Innovation"

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, κυρία Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου, ως κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση «Fish farming, a Greek innovation», την οποία διοργάνωσε το ARGO-Brussels Hellenic Network στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2018, παρουσίασε την ιστορία των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς-μιας από τις πρώτες εταιρίες παραγωγής λαβρακιού και τσιπούρας που ιδρύθηκαν στην Ευρώπη-και το πώς κατάφεραν να ξεχωρίσουν στις διεθνείς αγορές και να ανταγωνιστούν μεγάλους παίκτες του κλάδου των ιχθυηρών, ενώ παράλληλα εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές.