Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια ως βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας

Το Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας «Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια ως βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας», μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας οργανωμένης, κλαδικής και ταυτόχρονα ανοιχτής διαδικασίας για την ανταλλαγή θέσεων, απόψεων και εμπειριών σχετικά με την ιχθυοκαλλιέργεια εντός και εκτός Ελλάδας, έλαβε χώρα στις 22 και 23 Ιουνίου 2018, στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://aquaculture.gr/?lang=en