ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ (MIS:5067321)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ (MIS:5067321)
Αντικείμενο της πρότασης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ψαριών εκτροφής μέσα από την επιμέρους ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος διάγνωσης ιχθυοπαθολογικών νοσημάτων στις ιχθυοκαλλιέργειες με ταυτόχρονη απάντηση στα θέματα φαρμακευτικής αγωγής και δοσολογίας. Για τον σκοπό αυτό θα συλλεχτεί η υφιστάμενη ιχθυοπαθολογική γνώση και εμπειρία για να τροφοδοτίσει την ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος, το οποίο επίσης θα λαμβάνει υπόψη τα περιβαλλοντικά στοιχεία και την επιδημιολογική ιστορία της κάθε περιοχής / μονάδας εκτροφής.