Λαβράκι και Τσιπούρα Κεφαλονιάς με «Βραβείο Ανώτερης Γεύσης» τριών χρυσών αστεριών από το International Taste Institute, 2022

Taste Award, International Taste Instotute

Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς έλαβαν για τρίτη συνεχόμενη τριετία το «Βραβείο Ανώτερης Γεύσης», με τη μέγιστη διάκριση των τριών χρυσών αστεριών.
 
Έχοντας λάβει το αντίστοιχο βραβείο το 2019, το μοναδικής ποιότητας και γεύσης λαβράκι Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς αξιολογήθηκε εκ νέου τον Δεκέμβριο στο πλαίσιο των τυφλών γευστικών δοκιμών του International Taste Institute στις Βρυξέλλες, και απέσπασε την ανώτερη βαθμολογία για τη γεύση, την υφή καθώς και άλλα βασικά χαρακτηριστικά.

Η τσιπούρα των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, η οποία εστάλη πρώτη φορά για αξιολόγηση κατάφερε επίσης να ξεχωρίσει για τα βασικά της χαρακτηριστικά όπως η γεύση και η υφή λαμβάνοντας το «Βραβείο Ανώτερης Γεύσης», με επίσης τη μέγιστη διάκριση των τριών χρυσών αστεριών. 
 
Η σημαντική αυτή διάκριση, προερχόμενη από ένα πάνελ διεθνώς αναγνωρισμένων και βραβευμένων Ευρωπαίων σεφ, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την απόλυτη δέσμευση της εταιρίας στη διάθεση προϊόντων υψηλής γεύσης και ποιότητας στις διεθνείς αγορές, με την εγγύηση της υπεύθυνης και πιστοποιημένης παραγωγής σύμφωνα με πρότυπα βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.
 
Το Βραβείο-το οποίο πιστοποιεί την «εξαιρετική γεύση» με γευστική βαθμολογία >90%- θα συνοδεύει τα προϊόντα των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς για τα επόμενα 3 χρόνια.