Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ολοκληρώνουν την απόκτηση νέας μονάδας παραγωγής, με πιστοποίηση ASC

fish farm ASC certified

Με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την απόκτηση μιας νέας μονάδας εκτροφής μεσογειακών ιχθύων (λαβρακιού και τσιπούρας), πιστοποιημένης σύμφωνα με το πρότυπο ASC, στην κεντρική Ελλάδα. Αφοσιωμένοι από το 1981 στην παραγωγή ψαριών υψηλής ποιότητας με πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε, παραμένοντας πιστοί στις βασικές μας αξίες.